Žaludek (oblast vlastních žláz)

Žaludek (ventriculus), oblast vlastních žláz (gll. gastricae propriae) Ca 4
Žaludek (ventriculus), oblast vlastních žláz (gll. gastricae propriae) Ca 40
[fundus-povrch-ca-40x]
Žaludek (ventriculus), oblast vlastních žláz (gll. gastricae propriae) Ca 40