Meziprstní žláza

Meziprstní žláza (glandula sinus interdigitalis) Ov 40