Šišinka

Šišinka (glandula pinealis) Ov 40
Šišinka (glandula pinealis) Eq 400